Over STAK AAG

In 2008 heeft de Staat de aandelen in ABN AMRO Group N.V. verworven. In 2011 heeft de Staat deze aandelen overgedragen aan stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NL Financial Investments, NLFI). NLFI heeft het voornemen om haar belang in de komende jaren geleidelijk af te bouwen om uiteindelijk volledig uit ABN AMRO Group N.V. te stappen. Bij een verkoop zal NLFI het te verkopen aandelenbelang overdragen aan de STAK. Voor de aandelen die STAK AAG krijgt overgedragen, worden door STAK AAG certificaten uitgegeven. Deze certificaten worden op de beurs van Euronext Amsterdam verhandeld.

STAK AAG waarborgt de belangen van de certificaathouders zo goed mogelijk en zal invloeden die de zelfstandigheid, de continuïteit of de identiteit van ABN AMRO kunnen aantasten, naar maximaal vermogen weren. Worden die zelfstandigheid, continuïteit of identiteit bedreigd, dan staat het belang van ABN AMRO voorop. Daarbij let STAK AAG ook steeds op de belangen van andere stakeholders zoals de klanten, spaarders, depositohouders, aandeelhouders en werknemers van ABN AMRO en op de belangen van de samenleving.

Wanneer de zelfstandigheid, de continuïteit of de identiteit van de ABN AMRO Group N.V. in gevaar komt, zal STAK AAG alles doen wat voor haar mogelijk is om dit tegen te gaan.

De belangrijkste taken van STAK AAG zijn, kort samengevat:

De doelstellingen, bevoegdheden, taken, rechten en plichten van STAK AAG zijn vastgelegd in de statuten en de administratievoorwaarden van STAK AAG.