Marc van Gelder

De heer Van Gelder (1961) heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij werd benoemd tot bestuurslid van de Stichting op 9 april 2018.

De heer Van Gelder studeerde economie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en haalde zijn MBA aan de Wharton School, University of Pennsylvania. Hij werkte bij Drexel Burnham Lambert in New York (1986-1988). Na zijn MBA werkte hij voor McKinsey & Company (1990-1996) en bekleedde hij verschillende functies bij Koninklijke Ahold N.V. (1996-2004). Hij was daar onder andere CEO bij Peapod in de VS. Vervolgens was hij voorzitter van de Raad van Bestuur bij Mediq N.V. (2005-2014).

Momenteel bekleedt de heer Van Gelder de volgende functies: Hij is oprichter/CEO van Dennendonck Investments B.V. Hij is lid van de Raden van Commissarissen van: Vastned N.V. (voorzitter), Hans Anders N.V. (voorzitter), Quantib B.V. (voorzitter), Action B.V., JPMorgan European Smaller Companies Trust PLC (voorzitter). Daarnaast is hij voorzitter van de Stichting Continuïteit NN Group N.V. en voorzitter van de Stichting Administratiekantoor Fugro N.V. De heer Van Gelder is voorzitter van het Diabetes Fonds en bestuurslid bij achtereenvolgens de Nederland-America Foundation en het Koninklijk Paleis het Loo.

In het verleden bekleedde de heer Van Gelder verschillende bestuursfunctie. Zo was hij lid van de Raad van Commissarissen van Maxeda N.V. (2005-2017) en lid van de Raad van Commissarissen van Gimv in België (2014-2016).