Cilian Jansen Verplanke

Mevrouw Jansen Verplanke (1965) heeft de Nederlandse nationaliteit. Zij werd benoemd tot bestuurslid van de Stichting op 9 april 2018.

Mevrouw Jansen Verplanke studeerde rechten aan de Universiteit van Leiden. Na haar studie werkte zij vanaf 1990 in verschillende functies bij ABN AMRO Bank. Zij was onder andere Senior Manager Equity Capital Markets. Tot 2001 bekleedde zij de functie van Senior Investment Manager bij ABN AMRO Private Equity. Van 2001 tot 2010 werkte zij bij de Rabobank en zette daar Rabo Participaties op. Haar laatste functie daar was die van Directeur Grootbedrijf.

Mevrouw Jansen Verplanke is sinds 2010 partner/mede oprichtster van investeringsfonds Karmijn Kapitaal te Amsterdam. Tevens is zij Regentes van de Stichting RC Oude Armen Kantoor te Amsterdam (sinds 2014),  bestuurslid van de Young Pianist Foundation (sinds 2014) en bestuurslid van Level20 Dutch Chapter organisatie (sinds 2019).

In het verleden bekleedde mevrouw Jansen Verplanke verschillende bestuursfuncties. Zo was zij lid van het Bestuur van de Nederlandse Verenging van Participatiemaatschappijen (2001-2006), voorzitter van de Stichting Reizend Muziek Gezelschap (2003-2007), lid van de Raad van Commissarissen en lid auditcommittee Coop Supermarkten (2006 – 2016), penningmeester van de Foundation Kanaka School Project te Ghana (2010-2015) en bestuurslid en lid auditcommittee van het Leids Universiteitsfonds (2006-2016).