STAK AAG geeft voor de vierde keer certificaten uit

News item -

NL Financial Investments (NLFI) heeft een vierde tranche certificaten ABN AMRO Group N.V. verkocht. Het betreft 65 miljoen certificaten (7%).

NLFI beheert de aandelen van ABN AMRO Group N.V. en verkoopt deze geleidelijk namens de Nederlandse staat. NLFI verkoopt deze aandelen niet rechtstreeks aan beleggers, maar draagt ze over aan STAK AAG die corresponderende certificaten aan NLFI uitgeeft. NLFI brengt deze certificaten vervolgens naar de beurs, Euronext Amsterdam. Deze vierde tranche certificaten is door middel van een zogeheten accelerated book building offering aan institutionele beleggers verkocht.

Dit is de vierde keer dat STAK AAG aandelen van ABN AMRO Group N.V. verkrijgt en daar tegenover certificaten uitgeeft. De eerste keer was in november 2015, de tweede keer was in november 2016 en de derde tranche was in juni van dit jaar. Met deze vierde tranche is het belang van STAK AAG in het geplaatst kapitaal van ABN AMRO Group N.V. gestegen van 37% naar 44%. Het totaal aantal certificaten dat STAK AAG heeft uitgegeven bedraagt nu 411.200.000. Het belang van NLFI in ABN AMRO Group N.V. is afgenomen van 63% naar 56%.

STAK AAG is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft aandelen in ABN AMRO Group N.V. (ABN AMRO) te verkrijgen en daarvoor certificaten uit te geven. STAK AAG waarborgt de belangen van de certificaathouders zo goed mogelijk en zal invloeden die de zelfstandigheid, de continuïteit of de identiteit van ABN AMRO kunnen aantasten, naar maximaal vermogen weren. Worden die zelfstandigheid, continuïteit of identiteit bedreigd, dan staat het belang van ABN AMRO voorop. Daarbij let STAK AAG ook steeds op de belangen van andere stakeholders zoals de klanten, spaarders, depositohouders, aandeelhouders en werknemers van ABN AMRO en op de belangen van de samenleving. STAK AAG is vrijgesteld van de verplichting om na het verkrijgen van 30% of meer van alle aandelen een bod te doen op alle overige aandelen van de onderneming.

Voor een volledig overzicht van de doelstelling, werkwijze en governance van STAK AAG verwijzen wij naar de op deze site opgenomen veelgestelde vragen, statuten, de administratievoorwaarden en het Bestuursreglement van STAK AAG. Nadere informatie over STAK AAG is te vinden in het Jaarverslag 2016..