Welkom bij Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Bank

Concept notulen van de Algemene Vergadering van Certificaathouders van 6 april 2020 beschikbaarLees meer​ (PDF 547 KB)

Hoe beschermt STAK AAB ABN AMRO?

Welkom op de website Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Bank, ofwel STAK AAB. STAK AAB is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft aandelen in ABN AMRO Bank N.V. te verkrijgen en daarvoor certificaten uit te geven. STAK AAB waarborgt de belangen van de certificaathouders zo goed mogelijk en zal invloeden die de zelfstandigheid, de continuïteit of de identiteit van ABN AMRO kunnen aantasten, naar maximaal vermogen weren. Worden die zelfstandigheid, continuïteit of identiteit bedreigd, dan staat het belang van ABN AMRO voorop. Daarbij let STAK AAB ook steeds op de belangen van andere stakeholders zoals de klanten, spaarders, depositohouders, aandeelhouders en werknemers van ABN AMRO en op de belangen van de samenleving.

STAK AAB is door ABN AMRO Bank N.V. opgericht. De oprichting van STAK AAB heeft plaatsgevonden in overleg met de minister van Financiën en de aandeelhouder op het moment van de beursgang, Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI).

Deze website geeft informatie over STAK AAB, de werkwijze van STAK AAB, certificaten en certificaathouders. Aan de teksten op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Voor een volledig overzicht van de doelstelling, werkwijze en governance van STAK AAB verwijzen wij naar de op deze site opgenomen statuten en de administratievoorwaarden van STAK AAB.